Certificates

OHSAS 18001
Occupational health and safety management system
CYS EN 12150:2
Thermally toughened soda lime silicate safety glass
CYS EN 14449
Laminate safety glass
CYS EN 1279:5
Glass in building Insulated glass units

Partners

banner
Super User

Super User

Το κοχλιωτό δομικό σύστημα είναι το πλέον διακριτικό, σε σχέση με τη δομική υάλωση, αφού συγκρατεί τους υαλοπίνακες με τη βοήθεια ορατών μεταλλικών τμημάτων και καλύπτει ένα μικρό μέρος της γυάλινης επιφάνειας. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι οπές στερέωσης μπορούν να διατρηθούν και να φρεζαριστούν έτσι ώστε οι βίδες να ενσωματωθούν στο πάχος του ίδιου του υαλοπίνακα. Για μικρές ή μεσαίες υαλώσεις που δεν ξεπερνούν τα 7m σε ύψος και τα 50m σε μήκος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άκαμπτο κοχλιωτό σύστημα. Το εν λόγω σύστημα χρησιμοποιείται συχνά για βιτρίνες καταστημάτων στο επίπεδο του δρόμου. Αποτελείται αποκλειστικά από γυάλινες διατάξεις οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μονές ή διπλές πόρτες, δοκούς, ενσωματωμένους πλευρικούς υαλοπίνακες, κατασκευασμένους αποκλειστικά από γυαλί ασφαλείας, συναρμολογημένους με τη βοήθεια διαφόρων μεταλλικών συνδέσεων και σκληρυμένους με τη βοήθεια παραστατών κατασκευασμένων επίσης από γυαλί ασφαλείας. Το παραδοσιακό αυτό σύστημα συνίσταται στη σύνδεση των υαλοπινάκων με το κτίριο με τη βοήθεια άκαμπτων βιδών και χαλύβδινων ελασμάτων.
Τα σύγχρονα κοχλιωτά συστήματα χρησιμοποιούν αρθρωτές συνδέσεις για τη στερέωση των υαλοπινάκων, αντί για τις συνηθισμένες βίδες. Οι αρθρωτές συνδέσεις παρέχουν ευκαμψία στους υαλοπίνακες, σε περίπτωση ανεμοπίεσης και εξασφαλίζουν συνεχή καμπύλη αντί διπλή καμπύλωση. Περιορίζουν επίσης αισθητά τη συγκέντρωση τάσεων στο γυαλί στα σημεία στήριξης. Το νέο είδος βίδας, το οποίο παρέχει πλήρη στεγάνωση, προοριζόταν κυρίως για οροφές, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προσόψεις, ενώ διαθέτει ένα ειδικό επίχρισμα το οποίο την προστατεύει από τη φθορά λόγω χρήσης. Το ίδιο επίχρισμα καθιστά τις βίδες αυτολιπαντικές. Στο εσωτερικό, υπάρχουν δύο δακτύλιοι οι οποίοι προστατεύουν τη βίδα από τον άνεμο και την κατακράτηση νερού εντός των μερών της βίδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευκαμψία της. Τα κοχλιωτά συστήματα υαλώσεων χρησιμοποιούνται συχνά σε προσόψεις μεγάλων κτιρίων, με σκοπό τη δημιουργία απρόσκοπτης θέας μέσα στο κτίριο. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους αρχιτέκτονες ακόμα και την κατασκευή καμπυλωτών προσόψεων με τη χρήση επίπεδων υαλοπινάκων, λόγω του ότι οι περιστρεφόμενες βίδες επιτρέπουν στροφή έως και 7 μοίρες.

Thursday, 23 August 2012 09:27

Δομική υάλωση

Η δομική υάλωση είναι ένα σύστημα εφαρμογής υαλοπινάκων σε ένα αλουμινένιο πλαίσιο παραθύρου με τη χρήση μίας στεγανωτικής σιλικόνης υψηλής αντοχής και απόδοσης. Με το σύστημα αυτό, αξιοποιούνται οι συγκολλητικές ιδιότητες της σιλικόνης ως στεγανωτικού υλικού για τη συγκράτηση του υαλοπίνακα στο πλαίσιο με συγκόλληση, χωρίς να απαιτείται μηχανική συγκράτηση με τη χρήση στερεώσεων, συνδέσμων ή βιδών πρόσδεσης. Η δομική υάλωση με στεγανωτικό υλικό εξασφαλίζει απολύτως ομοιόμορφες γυάλινες επιφάνειες, που δεν διακόπτονται από το παραδοσιακό πλαίσιο ή άλλο σύστημα συναρμολόγησης ή άλλο συνδετικό σύστημα που θα εξέχει από την επιφάνεια της κατασκευής. Αντί να είναι ενσωματωμένοι στο πλαίσιο, οι υαλοπίνακες τοποθετούνται σε ένα υποστήριγμα, το οποίο συνδέεται με τη σειρά του σε ένα δομικό στοιχείο του κτιρίου, με αποτέλεσμα η στεγανότητα ολόκληρου του συστήματος να επιτυγχάνεται χάρη στη στεγανωτική σιλικόνη. Ο υαλοπίνακας στερεώνεται στο υποστήριγμα με τη χρήση στεγανωτικής σιλικόνης στις άκρες της εσωτερικής επιφάνειας. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν με όλα τα είδη γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των μονωτικών υαλομονάδων. Η υάλωση ετοιμάζεται στο εργοστάσιο με την τοποθέτηση ενός δομικού υποστηρικτικού στεγανωτικού πλαισίου πάνω στον υαλοπίνακα, ενώ συμπληρώνεται με τις απαραίτητες προσθήκες ρύθμισης, εγκατάστασης και τους αποστάτες. Επί τόπου, το πλαίσιο υποστήριξης εφαρμόζεται μηχανικά στο κτίριο και οι αρμοί της υάλωσης σφραγίζονται.

Thursday, 23 August 2012 09:26

Υαλοπετάσματα

Το παραδοσιακό τοιχοπέτασμα αποτελείται από ένα αλουμινένιο σκελετό με παραστάτες και δοκούς, παρόμοιο με μία μεγάλη πλαισιωμένη υαλοκατασκευή, με εξαίρεση του γεγονότος ότι τα πετάσματα σχηματίζουν ένα ανεξάρτητο πλαίσιο γύρω από τη βασική κατασκευή και δεν στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην τσιμεντένια κατασκευή, αλλά είναι απλώς συνδεδεμένα με αυτή. Οι παράμετροι σχεδιασμού κατά της ανεμοπίεσης και η πρόνοια διαστολής και μετακίνησης των τοίχων σε σχέση με την κατασκευή και των υαλοπινάκων σε σχέση με το αλουμίνιο πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η πλανιμετρία ολόκληρου του υαλοπετάσματος ως ενιαίας μονάδας και ειδικού στεγανωτικού στοιχείου, υλικού και τεχνικής στεγάνωσης, απαιτεί μία ιδιαιτέρως εξειδικευμένη εργασία. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται στη θέση τους, καθώς εφαρμόζονται στο πλαίσιο και στερεώνονται με τη βοήθεια μίας πλάκας πίεσης και βιδών.

Οι μονωτικές υαλομονάδες κατασκευάζονται κατά παραγγελία σύμφωνα με την εργοστασιακή γραμμή παραγωγής. Οι διαστάσεις πλάτους και ύψους, το πάχος του υαλοπίνακα και το είδος του γυαλιού για κάθε πίνακα, καθώς και το συνολικό πάχος της μονάδας πρέπει να δίνονται στον κατασκευαστή. Κατά τη συναρμολόγηση, οι αποστάτες συγκεκριμένου πάχους τεμαχίζονται και συναρμολογούνται σύμφωνα με τις γενικές απαιτούμενες διαστάσεις πλάτους και ύψους και γεμίζονται με αποξηραντικό. Παράλληλα, οι υαλοπίνακες τεμαχίζονται στο σωστό μέγεθος και καθαρίζονται ώστε να είναι οπτικά διάφανοι. Ένα συγκολλητικό στεγανωτικό υλικό (πολυισοβουτυλένιο ή PIB εν συντομία) εφαρμόζεται στην επιφάνεια του αποστάτη σε κάθε πλευρά και οι υαλοπίνακες πιέζονται πάνω στον αποστάτη. Αν η μονάδα πληρείται από αέριο, δύο οπές ανοίγονται πάνω στον αποστάτη της συναρμολογημένης μονάδας. Οι αγωγοί συνδέονται ούτως ώστε ο αέρας να εκκενωθεί από το διάκενο, αντικαθιστώντας τον με το επιθυμητό αέριο. Ακολούθως, οι αγωγοί αφαιρούνται και οι οπές σφραγίζονται για συγκράτηση του αερίου. Η πιο σύγχρονη τεχνική συνίσταται στην πλήρωση με αέριο επί της γραμμής, η οποία αποκλείει την ανάγκη ανοίγματος οπών στον αποστάτη. Στη συνέχεια, οι μονάδες σφραγίζονται στις άκρες με τη χρήση είτε πολυθειούχου στεγανωτικού υλικού, είτε σιλικόνης ή άλλου όμοιου υλικού για αποφυγή εισόδου υγρού εξωτερικού αέρα στη μονάδα. Το αποξηραντικό απαλείφει ίχνη υγρασίας στο εσωτερικό διάκενο, ούτως ώστε να αποφευχθεί η παρουσία νερού στις εσωτερικές επιφάνειες του υαλοπίνακα κατά τις χειμερινές περιόδους. Μερικοί κατασκευαστές έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες διαδικασίες που συνδυάζουν τον αποστάτη με το αποξηραντικό σε ένα ταυτόχρονο σύστημα εφαρμογής.

Thursday, 23 August 2012 09:18

Interlaye used

Η EVASAFE είναι μία θερμοσκληρυνόμενη μεμβράνη ενδιάμεσου στρώματος από EVA (συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου) με δυνατότητες τρισδιάστατων σταυροειδών δεσμών, η οποία δεν περιέχει πλαστικοποιητές. Κατασκευάζεται από την Bridgestone, στην οποία είναι επίσης εμπορικά κατοχυρωμένη ως μεμβράνη ενδιάμεσου στρώματος για πολυστρωματικό γυαλί/πολυμερή, καθώς επίσης και για οθόνες πλάσμα και φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Η EVASAFE αποτελεί προϊόν ανώτατης ποιότητας όσον αφορά τα ενδιάμεσα στρώματα. Στη βιομηχανία πολυστρωματικού γυαλιού, παρατηρείται εξαιρετικά υψηλή αύξηση ζήτησης της EVASAFE στους τομείς του γυαλιού εξωτερικής και εσωτερικής αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή επίπλων, στις προσόψεις με γυαλί ασφαλείας και στην παραγωγή έξυπνου γυαλιού εξειδικευμένων εφαρμογών. Αυτό οφείλεται στην εξαιρετική του απόδοση και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Πλεονεκτήματα

Μέγιστη αντοχή σύζευξης πολυστρωμάτων

Ασφάλεια και ανθεκτικότητα

Εύκολη αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου

Υψηλή παραγωγικότητα

Χαμηλά ποσοστά απώλειας

Άριστη συμβατότητα με μέσα επίστρωσης

Καλύτερη γήρανση, προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, μόνωση και οπτικές ιδιότητες

Απόλυτη αντοχή στην υγρασία

Υψηλή απόδοση, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Γκάμα προϊόντων

Η μεμβράνη EVASAFE για πολυστρωματικό γυαλί διατίθεται σε διάφορα μίγματα: διαφανής με αποκλεισμό υπεριώδους ακτινοβολίας στα 380 nm, διαφανής με αποκλεισμό υπεριώδους ακτινοβολίας στα 400 nm, και θολή άσπρη. Άλλα χρώματα μπορούν να επιτευχθούν εισάγοντας μία ταινία PET στο επιθυμητό χρώμα.

Το τυποποιημένο πλάτος είναι τα 1260 mm, 1800 mm και 2200 mm για τη διαφανή EVASAFE με αποκλεισμό υπεριώδους ακτινοβολίας στα 380 nm, 2070 mm για τη διαφανή EVASAFE με αποκλεισμό υπεριώδους ακτινοβολίας στα 400 nm και 1260 mm για τη θολή άσπρη EVASAFE. Το σύνηθες μήκος είναι 130 m. Το είδος της EVASAFE με αποκλεισμό της ακτινοβολίας στα 400 nm παραδίδεται από τον κατασκευαστή πάντοτε σε μήκος 150 m.

Thursday, 23 August 2012 09:10

Laminated Tempered Glass

The science behind laminated glass and tempered glass can be combined to make laminated glass that is also tempered. When manufacturing this type of glass, the thickness of interlayer used has to be just right or some level of bubbling can occur at the edges. This is a difficult process but if successful, laminated tempered glass can have many useful applications. Many car manufacturers are using this technology in their windows now. However, most car companies still choose to use one method over the other.

Thursday, 23 August 2012 09:08

Πολυστρωματικό γυαλί

Το πολυστρωματικό γυαλί κατασκευάζεται με την ένωση φύλλων γυαλιού υπό πίεση και θέρμανση, με τη βοήθεια ενδιάμεσων στρωμάτων (διάφανων θερμοπλαστικών υλικών όπως των TPU, PVB ή του EVA). Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υαλοπινάκων με πολλαπλά στρώματα. Η μεμβράνη PVB εμποδίζει πιθανό διαχωρισμό των στρωμάτων γυαλιού και προσφέρει υψηλή ηχομόνωση. Σε περίπτωση θρυμματισμού, το πολυστρωματικό γυαλί κάμπτεται πριν σπάσει. Είναι ανθεκτικό, αλλά όχι όσο το σκληρυμένο γυαλί. Επίσης, το πολυστρωματικό γυαλί εμποδίζει σχεδόν κατά 99 τοις εκατόν τη μετάδοση υπεριώδους ακτινοβολίας.
Το πολυστρωματικό γυαλί χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις όπου η ανθρώπινη πρόσκρουση είναι πιθανή, ή όπου το γυαλί θα μπορούσε να καταρρεύσει εάν σπάσει. Η χρήση αυτού του είδους γυαλιού έχει καθιερωθεί για γυάλινους φεγγίτες και ανεμοθώρακες αυτοκινήτων.

Monday, 20 August 2012 12:28

Cutting table

The new generation of Bavelloni cutting-lines and plants for mo nolithic glass is the product of considerable investment in research and development aimed at identifying modern and genuinely innovative technological solutions capable of ensuring
excellent performance and high quality standards. The precision, quality and velocity of the Bavelloni technologies are ensured by precise movement of the cutting-bridge, using the Gantry axis, and by a precise system for controlling the axis by digital
communication. Wide, modular range provides customized solutions for glassworks

The Bavelloni cutting solutions present a very wide product range, designed according to modular principles, permitting us to offer solutions which are always customized in accordance with the production requirements and objectively available space of the glassworks.

Easy of use with simple and intuitive user interface The graphic interface and Windows environment of the software solutions employed in the Bavelloni cutting technologies guarantee simplicity of use for the operator, who can manage and supervise the entire cutting line from a single PC.
SYNCRO series - Overview
The new control console combines all the power of numerical control, which handles the machine's movements, with the convenience of a PC, which is the only interface with the operator:
Windows graphic interface
floppy disk and CD-Rom for recording/transmitting data
keyboard and mouse
graphic colour monitor
possibility of connection to modem to take advantage of tele-assistance
can network with other PCs

The new Bavelloni Syncro series cleverly combines technology and simplicity, reliability and competitiveness, exploiting to the full the technological innovations introduced in Bavelloni cuttingtables in recent years such as:
Bridge moved by Gantry axle
Maximum cutting speed:
200 m/min
Software for swift, ideal on-board setting up
Creation of X-Y-Z cuts by means of graphics
Graphic interface in Windows environment
Loading with self-regulating arm
Automatic regulation of the suction cups
Ergonomic control panel

Thanks to its highly modular design, the Bavelloni Syncro series for cutting monolithic glass is available today in customized solutions which include a vast offer of single tables and cutting-lines with different models and dimensions.

Monday, 20 August 2012 12:27

Multi functional CNC machine

Technological innovation
The Alpa Series of CNC work centers utilize cutting edge technological innovations to process glass, using high quality tooling to handle both straight and shaped edges and cuts. These innovations are also made available for upgrade on existing Bavelloni machines in keeping with our commitment to customer service.

Productivity, flexibility,
Bavelloni manufacturers a complete range of glass processing centers to meet each customer's unique production requirements. From compact to large sizes, each Bavelloni CNC machine is designed for high quality and high speed processing combined with an easy-to-use interface.

High reliability with minimal downtime
Bavelloni understands that machine reliability is critical to any manufacturing operation, and builds equipment to high quality standards. To support our equipment, Bavelloni has implemented a vast network of specialized technicians throughout the world to offer on-site and telephone assistance keeping machinery running and minimizing downtime. Swift and easy change of format To maintain efficiency in a production environment, it is important to reduce set-up time yet maintain flexibility in planning. The Bavelloni Alpa Series is ideal for this function utilizing a patented P.A.V. system for the automatic positioning of suction cups. This system ensures precision placement while saving 30-40% of the set-up time compared to manual systems.
ALPA N series - Overview
The new "N" series has its roots in the well-known, consolidated and reliable technology of Bavelloni's CNC machines, and includes some important new developments to the user's advantage.

Presetting: a single device for horizontal and vertical presetting Protection devices: complete closure of machine, and removal of photoelectric cells New console with PC and CNC. The new CNC control with PC offers performance, flexibility and user-friendliness, because whilst the CNC manages and calculates machine movements (performance and excellent reliability), the PC communicates with the operator (user-friendliness) in a way that is easy and intuitive, with its Windows interface and simple, modern colour graphic pages. A new patented system, unique in the world, to position suction cups and centering devices on the work table in a completely automatic way.

Thanks to technology of the 4th axis and dedicated software, the operation is very easy and accurate, saving a lot of time and labour to the operator. The CAD is unified for all Bavelloni CNC machines, and is available in the main international languages. It includes a library of parametric shapes, and another of tempered door notches and doors covering the main hinge producers, including Dorma, Oxidal, Colcom and Galbusera. Connectivity with scanner and digitizing table.

Monday, 20 August 2012 12:25

Double head Drilling machine

Glass Driling machine with two heads for betters performance
Double head Drilling machine - Overview
• Glass thickness: Max. 25 mm.
• Holes Δ: 4 – 130 mm with both drilling heads (Δ 220 mm with
the upper drilling head only).
• 8 variable speeds: from 390 to 5250 rpm.
• Automatic device for the ejection of the glass pieces
removed from the sheet.
• LASER centring device

Models:
• AUTOMATIC, with the drilling heads adjustable according to
the glass thickness.
• SEMIAUTOMATIC, with the lower drilling head automatic
and the upper head manual with lever.
Optional:
• Water tank with recycling pump.
• Pneumatic roll table 1400 x 2200 mm for big sheets support.
• Inverter.

Page 1 of 2